Trije devetošolci – Lan Orožim, Nika Gračnar in Živa Nežmah Pečar – so sodelovali na likovnem in fotograskem natečaju z naslovm Človek in narava, ki ga je razpisala Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Tematsko izhodišče natečaja je bila narava kot prvinska ustvarjalka z vsemi svojimi raznolikimi pojavnostmi in človek kot del narave, ki spreminja naravo v kulturno krajino. Strokovna komisija je skupno nagradila 15 likovnih in fotografskih del.

Lan Orožim je za fotografijo z naslovom »Klara« prejel zlato prizanje, Nika Gračnar pa za fotografijo »Planinski raj« srebrno priznanje.

Devetošolci so se zaključne prireditve udeležili 16. 10. 2019. V ta namen je srednja šola postavila razstavo nagrajenih likovnih in fotografskih del.

Lanu in Niki iskreno čestitamo!

Barbara Cotič Papotnik

Čarobno sonce (Živa Nežmah Pečar)                     Planinski raj (Nika Gračnar)                       Klara (Lan Orožim