Projekti

Nadaljevali bomo nekatere lanskoletne projekte, ki jih bomo nadgradili z novimi in sledili zadanim prednostnim nalogam.

Prednostne naloge:

– MOTIVACIJA UČENCEV
– RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI (projekt Franček, starejši učenci berejo mlajšim …),
– DELO PO VERTIKALI S POUDARKOM NA NARAVOSLOVJU (človeško telo),
– ŠTEVILČNO OCENJEVANJE TER TAKSONOMIJA CILJEV PRI OCENJEVANJU.

Druge naloge:

– DELO Z UČENCI PRISELJENCI,
– KULTURA PREHRANJEVANJA,
– PIŠEMO Z ROKO,
– PIŠEM ZA PRAVICE (AMNESTY INTERNATIONAL),
– Z GIBANJEM V ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (Trimček).

Sodelovali bomo pri najrazličnejših literarnih, likovnih, fotografskih, recitatorskih in ostalih natečajih ter tudi tako spodbujali celovito razvijanje domišljije pri učencih.