Prireditve na šoli

PRIREDITVE, SLOVESNOSTI NA ŠOLI IN IZVEN NJE (kjer tudi sodelujemo)

 

Poleg vseh naštetih prireditev bomo preko šolskega leta vpeti v delo društev in KS Šempeter in pomagali pri pripravi in izvedbi različnih kulturnih programov.