Shema šolskega sadja

 

V letošnjem šolskem letu smo vključeni v EU projekt, poimenovan SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.

Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja ter zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa).
Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.
Vsem učencem bo do konca šolskega leta štirikrat tedensko ponujen dodatni obrok lokalno pridelanega sadja in zelenjave.