Podatki o šoli za šolsko leto 2021/2022

PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno pedagoško dejavnost. Njena ustanoviteljica je Občina Žalec, ki je lastnica celotnega objekta. Sedež šole je v stavbi Šolska ulica 2.

Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

  • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • Zakon o osnovni šoli.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi, krajev se vozijo s šolskim avtobusom.

 

V šolo vsako leto sprejmemo tudi učence iz drugih šolskih okolišev, pri čemer ravnamo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. členom Uredbe Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Ur. l. RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003).

 

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

Na šoli imamo 17 oddelkov, 172 učenk in 149 učencev, skupaj 321 učencev. 

 

I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
1. a10818
1. b9918
SKUPAJ191736
2. a9817
2. b9716
SKUPAJ181533
3. a91524
3. b81523
SKUPAJ173047
SKUPAJ: 1.–3. r.5462116

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
4. a151126
SKUPAJ151126
5. a71017
5. b8816
SKUPAJ151833
6. a10919
6. b10919
SKUPAJ201838
SKUPAJ: 4.–6. r.504797

  • III. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
7. a9817
7. b71017
SKUPAJ161834
8. a121123
8. b91221
SKUPAJ212344
9. a4913
9. b41317
SKUPAJ82230
SKUPAJ:  7.–9. r.4563108
SKUPAJ: 1.–9. r.   (17 oddelkov)149172321