Podatki o šoli

USTANOVITELJ

Občina Žalec
Savinjske čete 5
3310 Žalec

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno pedagoško dejavnost. Njen ustanovitelj je Občina Žalec, ki je lastnik celotnega objekta.

Vzgojnoizobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

  • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • Zakon o osnovni šoli.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi se vozijo s šolskim avtobusom.

V šolo vsako leto sprejmemo tudi učence iz drugih šolskih okolišev, pri čemer ravnamo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. členom Uredbe Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Ur. L. RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003).

PODATKI O RAZREDIH, ODDELKIH IN ŠTEVILU UČENCEV (2019/2020)