Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

ŠT. IZBIRNI PREDMET UČITELJ/-ICA
1. Ansambelska igra Katja Florjančič
2. Šport za zdravje (7. r.) Simon Krumpak, Gregor Štorman
3. Šport za sprostitev (8. r.) Gregor Štorman, Simon Krumpak
4. Izbrani šport – nogomet (9. r.) Gregor Štorman
5. Organizmi v naravnem in umetnem okolju (7. r.) Vanja Kuder
6. Poskusi v kemiji (8. r.) Vanja Kuder
7. Poskusi v kemiji (9. r.) Vanja Kuder
8. Likovno snovanje 1 (7. r.) Matic Čadej
9. Likovno snovanje 2 (8. r.) Matic Čadej
10. Likovno snovanje 3 (9. r.) Matic Čadej
11. Šah 1 (7. r.) Matic Čadej
12. Šah 2 (8. in 9. r.) Matic Čadej
13. Nemščina 1 (7. r.) Maja Blažič
14. Nemščina 2 (8. r.) Maja Blažič
15. Nemščina 3 (9. r.) Maja Blažič
16. Šolsko novinarstvo (7. in 8. r.) Valentina Toman Čremožnik
17. Gledališki klub (7. in 8. r.) Barbara Cotič Papotnik