Svet staršev

 

Je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, pa tudi njegovega namestnika, ki ga starši izvolijo na srečanju s starši – roditeljskem sestanku posameznega razreda. Predsednik Sveta staršev je Ivan Štamol.