Šolski avtobus za šolsko leto 2023/2024

Na osnovi razpisa Občina Žalec izbere najugodnejšega prevoznika. V tem šolskem letu je to podjetje Nomago