Nagovor ravnatelja

Spoštovani!

Tokratni nagovor bo nekoliko drugačen, kot ste ga z moje strani vajeni. Glede na to, da vam tedensko pošiljam informacije, in tam vedno zaznate tudi del moje življenjske filozofije ter pogleda na šolstvo, dobro veste, da so zame najpomembnejši odnosi in znotraj tega: spoštovanje različnih mnenj, sprejemanje odgovornosti, zaupanje, dobra volja in predvsem ljubezen do sebe in do drugih. V nadaljevanju vas bom seznanil s ključnimi informacijami in spremembami, ki smo jih uvedli v tem šolskem letu.

PRIPOROČILA NIJZ – Pri trenutnih ukrepih, ki jih sprejemam ali sprejemamo, iščemo neko dobesedno fizično in psihološko najbolj zdravo različico delovanja. Zavedamo se, da bo vsaka naša odločitev enim manj, drugim bolj všečna. Zato vas prosim, da zaupate našim odločitvam in da jih spoštujete. Ker smo državna ustanova, moramo spoštovati zakone, pravila in odloke.

VSTOPANJE V ŠOLO – Vstopanje v šolo je dovoljeno samo za zaposlene in učence ter po predhodni najavi tudi za druge. Za najavljene je vhod z zahodne strani šole (čebelnjak), pri tajništvu. Obvestilo je na vratih pri glavnem vhodu v šolo.

DEŽURNI UČENEC – V povezavi z vstopanjem v šolo je letošnje leto novost tudi to, da nimamo več dežurnega učenca v garderobi, imamo pa dežurne učitelje.

GARDEROBE – V septembru 2020 učenci garderobe in garderobnih omaric niso uporabljali. V oktobru 2020 pa pripravljamo čim bolj optimalno varianto improviziranih garderob.

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE – V živo smo izpeljali vse prve roditeljske sestanke, kar nas zelo veseli. Dopoldanskih govorilnih ur v prihodnje ne bo, razen v resnično izjemnih primerih. Popoldanske govorilne ure bodo vsak drugi torek v mesecu za najnujnejše pogovore, po razporedu, z natančno določeno uro.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVENJE – Vsi zaposleni in učenci višjih razredov se intenzivno izobražujemo za uporabo Arnesove platforme Oblak 365, ki vključuje veliko storitev Microsoft Office 365. Le-te nam brezplačno ponuja Arnes in so varovane. Znotraj teh storitev je tudi videokonferenčni program Tims, ki ga bomo delno uporabljali že sedaj, še zlasti pa je poznavanje tega programa pomembno v primeru dela na daljavo.

VARNA TOČKA – Varna točka, kamor se lahko v vsakem trenutku zatečejo otroci v stiski, je še vedno restavracija Maximum, nasproti bencinske črpalke.

DRUGE POSEBNOSTI – Osebne talne podloge (armaflexe) so prinesli učenci od 1. do 5. razreda in jih uporabljajo za delo zunaj, v avli, v telovadnici in drugje.

Naša želja je postaviti manjši kozolček kot učilnico na prostem, ki bo na ograjenem zunanjem otroškem igrišču in kjer bo čim večkrat potekal pouk v naravi. Ker je to za nas prevelik finančni zalogaj, pripravljamo finančno strategijo in upamo na čim prejšnjo realizacijo. Res nismo skromni, če rečem, da imamo v naslednjih letih željo postaviti dva takšna kozolčka. Ampak brez velikih idej in višje letečih ciljev tudi kaj manjšega nikoli ne uspeš realizirati. Če nam lahko kakorkoli pomagate, bomo veseli vsake ideje in pomoči.

IZVEDBA DEJAVNOSTI ZAPISANIH V VODNIKU – Načrtovane dejavnosti, prireditve, aktivnosti in dogodki, zapisani v tej knjižici, bodo realizirani oz. izvedeni v običajnih okoliščinah oz. normalnih razmerah in poteku šolskega leta brez prekinitve. Načrtovali smo jih z željo in upanjem, da bomo šolsko leto izpeljali nemoteno – po svojih najboljših močeh.

V primeru pojava širjenja novega koronavirusa in morda celo izvajanja pouka na daljavo, bomo vse dogodke in dejavnosti prilagodili ali odpovedali v skladu s takratnimi trenutnimi razmerami in omejitvami.

Prav tako se trenutnim hitro spreminjajočim se razmeram prilagajajo tudi naša šolska pravila, hišni red naše šole ter druga pravila in akti za uspešno izvajanje izobraževanja.

Da boste o dogajanju redno in pravočasno obveščeni, vas vabim in prosim, da spremljate šolsko spletno stran, moja obvestila, sprotna obvestila razrednikov, kjer bomo ažurno objavljali novosti in vam sporočali vse potrebne informacije.

Zaradi morebitnih nastalih sprememb se že vnaprej opravičujem in vas prosim za razumevanje, strpnost in pomoč.

Prepričan sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo uspešno zaključiti tudi letošnje šolsko leto.

Dragi učenci, spoštovani učitelji, sodelavci in starši, dedki, babice ter vsi ostali, ki znova in znova prispevate pomemben delček v razvoju našega šolskega dela, HVALA VAM ZA VAŠ LEP IN VEČINOMA VZPODBUDEN ODNOS.

Vsem želim pogumno, uspešno in zdravo šolsko leto 2020/2021.

Uroš Vidmajer,

ravnatelj