Nagovor ravnatelja

Spoštovani!

Šolsko leto 2022/23 smo začeli tako, kot je prav, v šoli in vsi polni zanosa. Želim, da smo optimistični, da vidimo svetlo prihodnost, predvsem pa, da upoštevamo skupno vizijo šole in v spodbudnem okolju:
 spoštujemo drug drugega ter cenimo posameznikovo različnost in celovitost,
 smo odgovorni za svoja dejanja in kritični do njih,
 pomagamo drug drugemu,
 razvijamo zdrav način življenja in kulturo sobivanja.

Pred nami je čas poln novih izzivov in preizkušenj. S tem mislim na naše bogastvo, ki se kaže v dobrih odnosih, v poslušanju in slišanju, medsebojni pomoči in »zdravem« reševanju različnih situacij.

Šola je več kot le izobraževalna ustanova, je mesto, kjer se mlade energije idejno bogatijo in razvijajo, kjer so naši odnosi iz trenutka v trenutek pred novimi izzivi. Izzivi pa nam omogočajo osebnostno (ne)rast. Na šoli imamo kombinacijo raznovrstnih osebnostnih lastnosti otrok in tudi učiteljev, ki se podpiramo in skupno osebnostno zorimo. Boljši kot smo v tem, boljša energija se pretaka med vsemi nami; tako v šoli kot tudi izven nje. Samo šola, ki je napolnjena s tovrstno energijo, je smiselna šola, je za vse nas najboljša šola življenja.

 

Hvala učiteljem in drugim zaposlenim na šoli, staršem, skrbnikom, starim staršem in vsem dobrim ljudem, ki v šolski prostor vnašate dobro energijo. Zaupajte nam, zaupajmo si. 
Srečno in ostanimo zdravi v mislih, besedah ter dejanjih.

 

Uroš Vidmajer,

ravnatelj