Roditeljski sestanki za šolsko leto 2020/21

PRVI RODITELJSKI SESTANEK

Prvi roditeljski sestanki vseh razredov so bili izvedeni med 14. in 24. septembrom 2020.

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK

Drugi roditeljski sestanki bodo večinoma izvedeni med januarjem 2021 in majem 2021, z različnimi vsebinami: bralno opismenjevanje, predstavitev neobveznih izbirnih vsebin, šole v naravi, srednješolski sistemi, metodike učenja in IKT informiranje.

PRVI RODITELJSKI SESTANEK

Prvi roditeljski sestanki vseh razredov so bili izvedeni med 14. in 24. septembrom 2020.

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK

Drugi roditeljski sestanki bodo večinoma izvedeni med januarjem 2021 in majem 2021, z različnimi vsebinami: bralno opismenjevanje, predstavitev neobveznih izbirnih vsebin, šole v naravi, srednješolski sistemi, metodike učenja in IKT informiranje.