Interesne dejavnosti za šolsko leto 2023/2024

ŠT. INTERESNA DEJAVNOST  IZVAJALEC ZA UČENCE
1. Trimček 1 A. Jesenek 1. razred
2. Pravljični krožek

L. Napotnik

 

1. razred
3. Ustvarjalnica T. Verdel 1. razred
4. Pevski zborček K. Florjančič 1. razred
5. Rokodelnica A. Jesenek 2. in 3. razred
6. Folklora A. Plut 1.–3. razred
7. Trimček 2 B. Svet 2. razred
8. Izrazni ples S. Kučer 2. razred
9. Trimček 3 M. Usar 3. razred
10. Logika za najmlajše T. Verdel 3. razred
11. Svetovni popotniki N. Kokalj 2.–4. razred
12. Logika A. Jezernik                     4. in 5. razred
13.     Skrb za živali K. Kač 4. in 5. razred
14. Mali kuharski mojstri E. Kreže 5. razred
15. Bridge to Fantasy Book Club P. Ramšak 5. razred
16. Folklora M. Usar 4.–6. razred
17. Gledališki krožek B. Cotič Papotnik 6.–8. razred
18. Astronomija N. Apšner 6.–9. razred
19. Otroški parlament B. Cotič Papotnik 6.–9. razred
20. Literarna delavnica V. Toman Čremožnik 6.–9. razred
21. Novinarsko-recitatorski krožek V. Toman Čremožnik 6.–9. razred
22. Biološko-vivaristični krožek K. Kač 6.–9. razred
23. Šolska nogometna liga G. Štorman 6.–9. razred
24. Fizikalne delavnice N. Apšner 8. in 9. razred
25. Angleške urice P. Ramšak 9. razred
26. Etnološko-literarna delavnica V. Toman Čremožnik 9. razred
27. Planinci M. Jordan Kopušar in M. Usar 1.–9. razred

Učencem ponujamo različne dejavnosti, ki jih obiskujejo z namenom, da se sprostijo, uveljavijo interese ter razvijejo svoje sposobnosti in spretnosti. V sklopu združenja razredov je zelo dejavna Šolska skupnost, ki pod mentorstvom Božene Svet organizira tudi šolske plese in vodi akcijo zbiranja odpadnega papirja, baterij, tonerjev in kartuš. Taborniki delujejo v sklopu Rodu Bistre Savinje Šempeter, Čebelarski krožek deluje pod mentorstvom Vanje Kuder in se povezuje s Čebelarskim društvom Šempeter, Ribiški krožek pa v sodelovanju z Ribiško družino Šempeter deluje pod mentorstvom Bojana Lenarta.

IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI

Ker se zavedamo pozitivnih učinkov med gibanjem in učno uspešnostjo, smo na šoli poskrbeli za dodatne urice gibanja z interesnim programom Trimček (od 1. do 3. razreda) in izbirnimi športnimi vsebinami od 4. do 9. razreda. Vse to nadgrajujemo z različnimi izvenšolskimi dejavnostmi po raporedu.

DAN V TEDNU DEJAVNOST IN RAZRED ČAS TRAJANJA TER IZVAJALEC
Ponedeljek Šah (od 1. do 5.) 15.00–15.45, Ksenija Novak
Torek

Atletika (od 1. do 3.)

 

 

Lego robotika (od 1. do 9.)

 

14.00–15.00, Boris Podpečan

 

 

13.30–15.00, Miha Miklavc

Sreda Super mini odbojka (1. in 2.) 14.00 –15.00, Simon Krumpak
Četrtek Namizni tenis  (od 1. do 9.) 13.30–14.30, Jaka Golavšek
Petek

Nogomet (od 1. do 3.)

 

Hip hop ples

 

 

 

Taborniki (od 1. do 9.)

14.00 –15.00, NK Žalec

 

mlajši (2. do 5. r.) 14.35–15.30

starejši (6. do 9. r.) 15.30–16.30,

Tadej Oprešnik

 

po dogovoru, Rod Bistre Savinje