V petek, 21. junija 2019, je v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu potekala prireditev ob praznovanju 50-letnice delovanja Čebelarske zveze Spodnje Savinjske doline in 110-letnice delovanja organiziranega čebelarstva na tem območju. Na prireditvi so sedelovali tudi pevci OPZ naše šole z zborovodkinjo Katjo Florjančič in pianistko Fio Selič. Naša šola je prejela priznanje za dobro in aktivno sodelovanje ter uspešno delovanje čebelarskega krožka na šoli. Zahvalno priznanje je v imenu šole prevzel g. ravnatelj, Uroš Vidmajer.

V. Toman Čremožnik