Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin je v sodelovanju s Kulturnim društvom Tolmin in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo izdala zbornik z naslovom Rastem kot drevo, kjer so objavljene izbrane trivrstične pesniške oblike japonskega izvora – haikuji Osnovnošolskega Haiku natečaja 2018-19 vseh slovenskih osnovnih šol. Med izbranimi učenci, ki imajo svoj haiku objavljen v zborniku, in so ga napisali pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik, so tudi tri učenke naše šole – osmošolki Ana Kumperger in Lucija Povše ter devetošolka Lana Grudnik. Zbornike bodo učenke v dar prejele od ravnatelja šole, g. Uroša Vidmajerja.

Iskrene čestitke!

V. T. Čremožnik,
mentorica