Spoštovani starši!

V tem tednu bomo učencem naše šole omogočili malo drugačne poučne dejavnosti.

V četrtek, 20. 12. 2018, bo našo šolo ponovno obiskala svetovna popotnica Benka Pulko, ki bo učencem glede na starost v dveh predavanjih predstavila svet in ljudi onkraj naših meja. Pripovedovala jim bo o svojih popotniških doživetjih, ko je sama prepotovala vseh sedem celin v neprekinjeni vožnji ter se v manj razvitih državah soočila z revščino prebivalstva. Menimo, da bo tovrstna izpoved obogatila védenje naših učencev o življenju po svetu. Stroške predavanja bomo delno pokrili iz šolskega sklada, del pa boste starši poravnali po položnici, in sicer le 2 evra.

V petek, 21. 12. 2018, pa si bodo učenci od 5. do 9. razreda po krajši kulturni prireditvi v avli šole ogledali slovensko romantično komedijo Gajin svet. Stroške ogleda bomo v celoti pokrili iz šolskega sklada. Isti dan bo učence od 1. do 4. razreda obiskal Božiček.

V petek, zadnji dan koledarskega leta, bo pouk trajal najdlje do 12.40 ure. Vse dejavnosti (oddelek podaljšanega bivanja, varstvo vozačev in šolski avtobusni prevozi) bodo potekale po ustaljenem urniku.

 

ŽELIMO VAM PRIJETNE IN MIRNE BOŽIČNO-NOVOLETNE DNI.

Kolektiv OŠ Šempeter z ravnateljem Urošem Vidmajerjem