V ponedeljek, 11. 12. 2017, so imeli učenci od 6. do 9. razreda kulturni dan. Posvetili smo ga letošnji temi Otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistemi, kasneje pa smo se pridružili dogodku, ki ga organizira Amnesty International Pišem za pravice.

V prvem delu je na naše povabilo prišla gospa Loi Brinovec in učencem predstavila vietnamski šolski sistem, ki je popolnoma drugačen od slovenskega. Šolanje v Vietnamu je plačljivo, učenci nosijo šolske uniforme ter ostajajo v šoli do 17. ure. Pripovedovanje gospe Brinovec je bilo izredno zanimivo, nadvse pa je navzoče navdušilo ponavljanje vietnamske abecede in poslušanje vietnamščine.

Nato so učenci odšli po oddelkih in se pogovarjali o šolstvu in šolskem sistemu v Sloveniji. Vsak razred je preučeval svojo temo: odnosi v šoli, metode in načini poučevanja, učne vsebine ter šola za življenje. V računalniški učilnici so reševali spletno anketo o šolskem sistemu. Po debati so predstavniki oddelkov svoje ugotovitve in spoznanja predstavili v avli šole. Konstruktivnim predlogom je prisluhnil tudi gospod ravnatelj.

V nadaljevanju pa so učenci pisali za posameznike, ki so jim bile kršene človekove pravice. Po uvodni predstavitvi primerov so učenci v razredih pisali apele in solidarnostna sporočila. Na šoli smo tako napisali 80 apelov in 22 solidarnostnih sporočil. Letos, že 5. leto zapovrstjo, ko tudi Amnesty International obeležuje 15. obletnico pisanja apelov, smo pisali za Tanerja Kilica in 10 zagovornikov in zagovornic človekovih pravic, ki jim sodijo v Turčiji; Mahadina, ki mu v Čadu zaradi objave na Facebooku grozi dosmrtna ječa; Clovisa Razafimalalo, ki se na Madagarskarju bori za zaščito deževnega gozda; Shackelio Jackson, ki se na Jamajki bori za pravico za svojega brata Nakieo; Farida in Isso, ki se borita proti nelegalnim naselbinam, ki jih izraelske oblasti gradijo na zasedenih palestinskih ozemljih; staroselsko gibanje MILPAH, ki se v Hondurasu bori proti uničenju svoje zemlje zaradi gradnje ogromne hidroelektrarne in rudarjenja ter Ni Yulan, ki se bori proti prisilnim izselitvam na Kitajskem.

Preživeli smo ustvarjalno in zanimivo dopoldne, hkrati pa dokazali, da se z veseljem pridzužujemo letošnjemu geslu dogodka Pišem za pravice, ki se glasi: »Tvoje besede imajo moč. Uporabi jo.«

B. Cotič Papotnik