V petek, 29.9.2017, smo bili z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, ter nadarjenimi učenci na ekskurziji v Celovcu. Ogledali smo si Mimimundus, obiskali največji živalski vrt plazilcev Happ v Avstriji, kjer smo videli 60 različnih vrst kač, kot na primer mambe, kobre, klopotače, kače velikanke, poleg tega pa še želve, orjaške želve, krokodile, legvane, varane, ptiče pajke in škorpijone. Sledila je vožnja do centra Celovca. Tam smo obiskali muzej z dvorano grbov, koroški parlament in videli knežji kamen. Po kosilu v priljubljeni restavraciji smo se zbrali ob Kužnem znamenju ali znamenju Svete Trojice na Starem trgu ter odšli do avtobusa in se odpeljali do vznožja gradu Hochosterwitz ali Velika Ostrovica, kamor smo se skozi 14 vrat podali peš. Sprehodili smo se po sobanah gradu in tako spoznali življenje nekdanjih grajskih gospodov in vojščakov. Na poti proti Sloveniji smo se ustavili še na Gosposvetskem polju z vojvodskim prestolom ter se podučili o kronanju karantanskih knezov. Skupaj smo preživeli lep dan.