V kulturnem programu – ki smo ga želeli posvetiti mladostni razigranosti, igrivosti, domačemu kraju Šempeter, naši domovini, samostojni državi Sloveniji – smo poleg šempetrskegamoškega pevskega zbora Savinjski zvon in Glasbene skupine Žuže –v petek, 16. junija 2017, v dvorani Hmeljarskega doma Šempeter sodelovali tudi šolski foklorni skupini, ki ju vodi učiteljica Andreja Plut, šolski recitatorjipod mentorstvom učiteljice Valentine Toman Čremožnik in šolski bend Živa meja pod taktirko učiteljice Katje Florjančič. Program je povezovala učiteljica Barbara Cotič Papotnik.

Bilo je slovesno in doživeto.

Šolski novinarji