Pri izbirnem predmetu POK smo spoznali postopek izolacije nukleinskih kislin. Ugotovili smo, da je laboratorijsko delo poučno in zabavno hkrati.
Osmošolci z mentorico Veroniko Hribar