Matematično tekmovanje – Kenguru

V četrtek, 17. 3. 2022 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike – Kenguru.

Tekmovalo je 122 učencev od 1. do 9. razreda.

Priznanja prejmejo naslednji učenci:

1. razred: Tinkara Novak, Aya Nina Zaplatič, Tisa Cestnik, Jaka Robida, Lara Kokalj, Jana Leskovšek, Filip Štorman, Neja Krk, Lukas Oprešnik, Matija Zagoričnik, Tjaž Zagoričnik

2. razred: Matic Lavbič, Izidor Selič Kurinčič, Ajda Rožič, Mia Štamol, Ina Vukadinović, Rejana Kabashi, Patrik Škorjanc Persolja

3. razred: Jan Knez, Lia Cestnik, Timotej Talović, Zoja Brečko Rozman, Nace Bočkor, Nicolina Jeseničnik, Mark Hodnik, jure Hrovat, Lara Oprešnik, Nina Šuntajs, Lana Žekar Brvar

4. razred: Oto Dolšak, Maksimiljan Dežan, Voranc Tofant

5. razred: Anej Kač, Ajša Vučajnk, Anže Bobinac

6. razred: Lucija Veber, Kevin Talović, Urban Tofant

7. razred: Milijan Matić, Jera Sedminek, Dominik Mirko Koritnik

8. razred: Aidan Ermenc, Lovro Lesjak

9. razred: Aljaž Kolšek, Lucy Brinovec, Janja Košec

Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 6. 4. 2022 na OŠ Prebold so se uvrstili: Lucija Veber, Milijan Matič, Aidan Ermenc, Lovro Lesjak, Aljaž Kolšek in Lucy Brinovec.

Vsem učencem iskreno čestitamo.

Ksenija Guštin,
vodja tekmovanja

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

POGOJI ZA VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V kako drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka le, če ta šola s tem soglaša.

V mesecu februarju 2022 bomo vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, ki imajo stalno ali začasno bivališče v našem šolskem okolišu. Vabilo z datumom vpisa otroka boste prejeli po pošti.

V primeru da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, otroka obvezno vpišete pri nas, na izbrano šolo pa čimprej naslovite pisno prošnjo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v  šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oz. če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli.

Urška Poljanšek, šolska svetovalna služba (03/703-20-61)

Tekmovanje iz logike

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na šoli izvedli tekmovanje iz logike. Tekmovalo je 75 učencev od 2. do 9. razreda.

Bronasta priznanja prejmejo:

2. razred: Matic Lavbič, Lovro Petrič
3. razred: Lia Cestnik, Jan Knez, Zoja Brečko Rozman, Lana Žekar Brvar, Nicolina Jeseničnik, Taja Škafer, Lara Oprešnik, Nace Bočkor, Naja Đorđić, Ava Rozman, Petra Četina, Zoja Robič, Timotej Talović
4. razred: Urh Sedminek, Voranc Tofant, Sara Štruc, Hana Kolenc, Oto Dolšak
5. razred: Anej Kač, Kati Sedminek
6. razred: Lucija Veber, Žan Novak, Kevin Talović
7. razred: Ines Zabret Florijančič, Jera Sedminek, Milijan Matić, Zala Dobnik

Osmošolci in devetošolci prejmejo priznanja o udeležbi:
8. razred: Marjeta Povše, Brina Pajer
9. razred: Gašper Melavc, Lucy Brinovec, Sara Vučajnk

Marjeta Povše in Gašper Melavc sta se uvrstila na regijsko tekmovanje iz logike, kjer sta usvojila bronasto priznanje.

Marjeta Povše se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo v Ljubljani.

Na državno tekmovanje se je uspelo uvrstiti tudi sedmošolki Ines Zabret Florijančič.

Vsem učencem za dosežke iskreno čestitamo.

Ksenija Guštin,
vodja tekmovanja

Državno tekmovanje iz znanja matematike

V soboto, 15. 5. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz znanja matematike.

Na državno tekmovanje se je uvrstiil devetošolec, Žiga Vučajnk. Tekmovanje je zaradi slabih epidemioloških razmer in omejitev potekalo kar na naši šoli.

Žiga se je izvrstno odrezal, saj je usvojil zlato Vegovo priznanje.

Iskrene čestitke in veliko matematičnega znanja v nadaljnem izobraževanju.

Mentorica

ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE

22. aprila je potekalo tekmovanje v znanju matematike za Bronasto Vegovo priznanje. Tekmovanja se je udeležilo 108 učencev od 1. do 9. razreda. Bronasto Vegovo priznanje je usvojilo 39 učencev in sicer:

1.razred: Matic Lavbič, Mia Štamol, Hana Leš, Luka Karmuzel, Patrik Škorjanc Persolja, Bor Švab, David Bobinac, Neja Goršek, Jakob Melanšek in Ina Vukadinović

2. razred: Lia Cestnik, Nace Bočkor, Petra Četina, Manca Jagodič, Anej Kotnik, Pavlina Mikek, Timotej Talović, Sofija Knez Šket, Kaja Špacapan, Mark Hodnik, Anže Kert, Jan Knez, Tomaž Osmanbegović Matko in Zoja Robič

3. razred: Oto Dolšak, Lara Majcen in Sara Karmuzel

4. razred: Ajša Vučajnk in Jaka Hrovat

5. razred: Lucija Veber in Žan Novak

6. razred: Ela Kovačič, Zala Dobnik, Milijan Matić in Jera Sedminek

7. razred: Marjeta Povše

8. razred: Janja Košec in Sara Vučajnk

9. razred: Žiga Vučajnk

Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 15. 5. 2021 se je uvrstil devetošolec, Žiga Vučajnk.

Vsem učencem za dosežke iskreno čestitamo.