Šola plavanja in CŠOD za šolsko leto 2020/21

PLAVALNO OPISMENJEVANJE

  1. razred: 10-urni plavalni tečaj (od 9. do 13. novembra in od 14. do 18. decembra 2020)
  2. razred: 20-urni plavalni tečaj (od 29. marca do 2. aprila 2021)
  3. razred: dan plavanja – v sklopu športnega dneva (junij 2021)
  4. razred: preizkus znanja plavanja (maj/junij 2021)

ŠOLA V NARAVI

Ker so večdnevne dejavnosti izven sedeža šole odsvetovane, razen tiste, ki bodo potekale v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), smo se odločili odpovedati plavalno šolo v naravi za četrtošolce in petošolce, v Čatežu. Pri kandidaturi za izvedbo šol v naravi za 6. in 7. razred smo bili na Pohorju (smučarska šola v naravi) in v Fiesi (naravoslovna šola v naravi) neuspešni. Trenutno iščemo nove možnosti ter smo z vodji CŠOD-jev dogovorjeni, da v primeru odpovedi katere izmed drugih šol nemudoma obvestijo nas.

Če se razmere ne bodo izboljšale, potem bo odpadla tudi mini šola v naravi za učence 3. razreda. Le-ta je načrtovana v kampu Menina v juniju 2020.