Projekti

Nadaljevali bomo z izvajanjem nekaterih večletnih projektov, ki jih bomo nadgradili z novimi in sledili zadanim prednostnim nalogam.

Pri vseh predmetih, ne le pri slovenščini, bomo branje uvrstili v naš sistem vrednot, tako da bomo spodbujali in razvijali bralno kulturo in splošno bralno pismenost. Učencem bomo omogočali večji dostop do bralnega gradiva in skrbeli za raznolikost le-tega. Pri učencih bomo razvijali spretnosti izražanja o prebranem in kritičnem vrednotenju prebranega besedila. Poudarek bo na razvijanju bralnih strategij in diferenciaciji različnih vsebin. Uvajali bomo različno bralno gradivo glede na jezik, vsebino in medij.

Prednostne naloge:

 • RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN MOTIVACIJE ZA BRANJE (projekt Franček, starejši učenci berejo mlajšim, glasilo Naša misel, literarno glasilo, osrednja šolska zaključna prireditev, bralna značka, projekt Noč branja, Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, projekt Teden pisanja z roko, literarni klub, moj mali knjižni nahrbtnik, Tajno društvo mladih bralcev – TDMB …)
 • ZDRAVSTVENA PREVENTIVA – SKRB ZA ZDRAVJE, Z GIBANJEM V ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (trajnostni način mobilnosti, skrb za fizično in duševno zdravje učencev in zaposlenih, shema šolskega sadja, teden zdravja, Tom telefon, Skoči na kolo, Trimček, Kokoška Rozi, izvajanje pouka na prostem …)
 • RAČUNALNIŠKO IN SPLETNO NADGRAJEVANJE ZNANJA

Druge naloge:

 • DELO PO VERTIKALI – KREATIVNO MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
 • JUNAK IN JUNAKINJA OBČINE ŽALEC
 • DELO Z UČENCI PRISELJENCI
 • MEDVRSTNIŠKA POMOČ
 • KULTURA PREHRANJEVANJA IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI IN ORGANIZACIJAMI
 • PIŠEM ZA PRAVICE (AMNESTY INTERNATIONAL)
 • SPODBUJANJE OTROK K PETJU
 • PROGRAM SOBIVANJE

Sodelovali bomo pri najrazličnejših literarnih, likovnih, fotografskih, recitatorskih in ostalih natečajih ter tudi tako spodbujali celovito razvijanje domišljije pri učencih.