NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Učenci šestega in devetega razreda bodo obvezno pristopili k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja. Opravljali ga bodo le v rednem roku.

Vse pomembne informacije najdete na spletni strani www.ric.si.