Roditeljski sestanki in govorilne ure za šolsko leto 2021/22

PRVI RODITELJSKI SESTANEK

Prvi skupni roditeljski sestanki razredov bodo izvedeni 13. in 14. septembra 2021.

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK

Drugi roditeljski sestanki bodo večinoma izvedeni med januarjem 2022 in majem 2022, z različnimi vsebinami: bralno opismenjevanje, predstavitev neobveznih izbirnih vsebin, šole v naravi, srednješolski sistemi, metodike učenja in IKT informiranje.

GOVORILNE URE

Dopoldanskih govorilnih ur ne bomo izvajali, medtem ko bodo popoldanske potekale po posebnem protokolu, vsak drugi torek v mesecu, in sicer od 17. do 19. ure. Pri učiteljici Saši Pristovšek bodo govorilne ure od 17. do 18. ure. Glede na stanje v Sloveniji in vsa priporočila pristojnega ministrstva boste v zvezi z načinom izvedbe govorilnih ur pravočasno obveščeni.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

okt.nov.dec.januarfebruarmar.aprilmaj
12.9.14.11.15.8.12.10.