Splošno

Podatki

Naslov: Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Šolska ulica 2
3311 Šempeter

Telefon: 03 703 20 62

Red v šolski knjižnici

Knjižnica je prostor, kjer učenci v miru berete različne knjige in revije, pišete seminarske naloge, domače naloge, izdelujete plakate … Vsak teden lahko rešujete tedensko uganko iz različnih področij. V knjižnici je tudi računalnik, katerega uporabljate za iskanje različnih informacij. Prednost imajo tisti, ki iščejo podatke v povezavi s šolskim delom. Učenci, ki kršite pravila, ste dolžni ob opozorilu knjižničarke zapustiti knjižnico.

V knjižnici je zaželjeno, da:

– berem knjige in revije,
– pišem referate,
– se učim,
– pišem domačo nalogo,
– se pogovarjam s prijatelji,
– rešujem tedensko uganko,
– uporabljam računalnik,
– se igram z družabnimi igrami,
– pomagam mlajšim.

V knjižnici ni zaželjeno, da:

– jem in pijem,
– se lovim in skrivam,
– vpijem,
– tekam,
– preklinjam,
– se pretepam,
– trgam in uničujem knjige,
– uporabljam mobilni telefon.

                                             POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki šolske knjižnice imajo v knjižnici prost pristop do knjižničnega gradiva. Vse kar si uporabniki šolske knjižnice želijo izbrati, lahko poiščejo sami. Vedno lahko za pomoč prosijo knjižničarko.

V čitalnici se nahaja gradivo, ki ni namenjeno za izposojo na dom (enciklopedije, priročniki, slovarji, … ).

Leposlovne knjige (pravljice, zgodbe, pesmice, uganke) za učence so razdeljene po starostnih stopnjah:

C – knjige za učence do 9. leta,
P – knjige za učence od 9. do 12. leta,
M – knjige za učence nad 12. leti,
L – ljudsko slovstvo.

V okviru posamezne skupine je gradivo razvrščeno po abecedi avtorja oz. naslova. Strokovne knjige so razvrščene glede na področje, ki jih obravnavajo, po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija). V okviru posamezne skupine je gradivo razvrščeno po abecedi avtorja oz. naslova.

Shema glavnih skupin UDK:

0 splošno (knjižnice, muzej, periodika, računalništvo, standardi, slovarji …)
1 filozofija, psihologija, etika (filozofija, astrologija, psihologija, etika)
2 verstva (biblija, krščanstvo, svetovna verstva …)
3 družboslovne vede (finance, gospodarstvo, izobraževanje, politika, pravo, bonton, šege in običaji …)
5 naravoslovne vede (ekologija, matematika, astronomija, fizika, kemija, geologija, biologija, rastlinstvo, živalstvo)
6 uporabne vede (medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo, poslovanje, promet …)

7 umetnost, šport (film, gledališče, glasba, fotografija, ples, slikarstvo, šport, zabava …)

8 jezikoslovje, literarna zgodovina, leposlovje (slovarji, književna teorija …)
9 domoznanstvo, zemljepis, zgodovina (atlasi, življenjepisi, zemljevidi, zgodovina, geografija …)

Serijske publikacije lahko prebirate v čitalnici.