Izbirni predmeti 2020/21

IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

ŠT.IZBIRNI PREDMETUČITELJ/-ICA
1.Šport za zdravje (7. r.)Peter Huš
2.Šport za sprostitev (8. r.)Peter Huš
3.Izbrani šport (9. r.)Peter Huš
4.Filmska vzgoja (7. r.)Polona Ramšak
5.Nemščina 1 (7. r.)Maja Blažič
6.Nemščina 2 (8. r.)Maja Blažič
7.Glasbeni projekt (7. r.)Petra Remšak
8.Glasbena dela (9. r.)Petra Remšak
9.Urejanje besedil (7. r.)Anja Knez
10.Multimedija (8. r.)Anja Knez
11.Računalniška omrežja (9. r.)Anja Knez
12.Gledališki klub (8. r.)Barbara Cotič Papotnik
13.Retorika (9. r.)Valentina Toman Čremožnik
14.Vzgoja za medije – televizija (8. r.)Valentina Toman Čremožnik