Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/22

IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

ŠT.IZBIRNI PREDMETUČITELJ/-ICA
1.Šport za zdravje (7. r.)Peter Huš, Gregor Štorman
2.Šport za sprostitev (8. r.)Peter Huš, Gregor Štorman
3.Izbrani šport – nogomet (9. r.)Peter Huš
4.Likovno snovanje (7. r.)Matic Čadej
5.Likovno snovanje (8. r.)Matic Čadej
6.Šah (7. r.)Matic Čadej
7.Nemščina 1 (7. r.)Maja Blažič
8.Nemščina 2 (8. r.)Maja Blažič
9.Nemščina 3 (9. r.)Maja Blažič
10.Glasbena dela (7. r.)Katja Florjančič
11.Glasbeni projekt (8. in 9. r.)Katja Florjančič
12.Življenje človeka na Zemlji (8. r.)Urška Poljanšek
13.Gledališki klub (8. r.)Barbara Cotič Papotnik
14.Retorika (9. r.)Valentina Toman Čremožnik
15.Kmetijsko gospodarstvo (9. r.)Bojan Lenart