Interesne dejavnosti

Učencem ponujamo različne dejavnosti, ki jih obiskujejo z namenom, da se sprostijo, uveljavijo interese ter razvijejo svoje sposobnosti in spretnosti. V sklopu združenja razredov je zelo dejavna Šolska skupnost, ki pod mentorstvom Božene Svet organizira tudi šolske plese in vodi akcijo zbiranja odpadnega papirja, baterij in tonerjev. Na šoli deluje tudi Čebelarski krožek pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik. Krožek aktivno sodeluje s Čebelarskim društvom Šempeter in Čebelarsko zvezo Slovenije. Taborniki delujejo v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije, ribiški krožek pa v sodelovanju z Ribiško družino Šempeter. Krožek deluje pod mentorstvom Bojana Lenarta.

 

 

IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI

Poleg interesnih dejavnosti imajo učenci na razpolago tudi različne izvenšolske dejavnosti. Ponujena jim je možnost učenja igranja harmonike z mojstrom tega inštrumenta, Primožem Zvirom, osnove Lego robotike z Rokom Žebavcem in Likovne delavnice z Erno Kumperger.

Ker se je na športnem področju zaključil program Zdrav življenjski slog, smo na šoli poskrbeli za dodatne urice gibanja z interesnim programom Trimček (od 1. do 6. razreda) in izbirnimi športnimi vsebinami (od 7. do 9. razreda). Vse to pa nadgrajujemo z različnimi izvenšolskimi športnimi dejavnostmi. Še vedno pa ostajamo zvesti lokalnemu »paradnemu« športu, odbojki.

Vsekakor podpiramo lokalno moško oz. žensko odbojkarsko društvo OK SIP Šempeter, kjer si želimo čim večjo udeležbo naših učencev.

Učenci od 1. do 4. razreda (različno po starostnih stopnjah) bodo lahko športno dejavni:

  • z odbojkarsko strokovnjakinjo Mojco Božič v brezplačnem programu Super mini odbojka,
  • skupaj z Gimnastično zvezo Slovenije v gimnastičnem programu Gimko,
  • z otroško nogometno šolo Nogometnega kluba Žalec v urjenju nogometnih veščin,
  • v plesnih animacijah s Katjo Lipej.

Učenci od 5. do 9. razreda (različno po starostnih stopnjah) lahko obiskujejo:

  • plesne urice s Kristjanom Terglavom,
  • košarkarsko šolo z Vrani in Žanom Ocvirkom Bena,
  • namiznoteniško vadbo pod okriljem Jake Golavška (NTK Savinja).

 

Poleg naštetih dejavnosti je velika verjetnost, da se preko šolskega leta v naše delo vključijo novi gibalni programi, o čemer boste starši vsekakor pravočasno obveščeni.