ZAPOSLENI V ŠOL. LETU 2022/23

Ravnatelj: Uroš Vidmajeruros.vidmajer@os-sempeter.si03-703-20-52
Pomočnica ravnatelja: Teja Perme teja.perme@os-sempeter.si03-703-20-66
Tajnica: Neli Gominšek, Tina Fister (nadomeščanje) tajnistvo@os-sempeter.si         03-703-20-50
Prvo triletje (kabinet): 03-703-20-68
Tretje triletje (kabinet): 03-703-20-69
Pedagoginja: Urška Poljanšek
Danijela Pesek
urska.poljansek@os-sempeter.si
danijela.pesek@os-sempeter.si
03-703-20-61
Spec. pedagoginja: Barbara Bizjak Žerjav barbara.bizjak.zerjav@os-sempeter.si 03-703-20-63
Knjižničarka: Tideja Potrč tideja.potrc@os-sempeter.si03-703-20-62
Računalničarka: Anja Knez anja.knez@os-sempeter.si
Šolska spletna stran:www.os-sempeter.si 
Identifikacijska številka šole: SI77871430
TRR šole: 01390-6030687962

Učitelji:

IME IN PRIIMEK UČITELJICE/UČITELJA E-NASLOVRAZREDNIČARKA/ RAZREDNIK/ DRUGA UČITELJICA 1. R./ *OPB/ **JUVPEDAGOŠKA SMER
Lea Napotnik lea.napotnik@os-sempeter.si1. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Tamara Verdel tamara.verdel@os-sempeter.si1. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Katarina Princl katarina.princl@os-sempeter.sidruga učiteljica v 1. aprofesorica razrednega pouka
Simona Kučer simona.kucer@os-sempeter.sidruga učiteljica v 1. bprofesorica razrednega pouka
Božena Svet bozena.svet@os-sempeter.si2. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Mirjana Kučer mirjana.kucer@os-sempeter.si2. b – razredničarkaučiteljica razrednega pouka
Marjetka Usar marjetka.usar@os-sempeter.si3. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Andreja Plut andreja.plut@os-sempeter.si3. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Marjetka Jordan Kopušar marjetka.jordan-kopusar@os-sempeter.si (bolniška odsotnost) Eva Kreže eva.kreze@os-sempeter.si4. a – razredničarkaučiteljica razrednega pouka     mag. prof. pouč. na razr. stop. z angl.
Špela Grabner spela.grabner@os-sempeter.si4. b – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Andreja Jezernik andreja.jezernik@os-sempeter.si5. a – razredničarkaprofesorica razrednega pouka
Nadja Apšner nadja.apsner@os-sempeter.si6. a – razredničarkaprofesorica matematike in fizike
Maja Blažič maja.blazic@os-sempeter.si6. b – razredničarkaprofesorica angleščine in nemščine
Ksenija Guštin ksenija.gustin@os-sempeter.si7. a – razredničarkaprofesorica matematike in proizv.-teh. vzg.
Katja Kač katja.kac@os-sempeter.si7. b – razredničarkaprofesorica biologije in kemije
Barbara Cotič Papotnik barbara.cotic-papotnik@os-sempeter.si8. a – razredničarkaprofesorica slovenščine in univ. dipl. soc. kulture
mag. Valentina Toman Čremožnik valentina.toman-cremoznik@os-sempeter.si8. b – razredničarkaprofesorica slovenščine
mag. Polona Ramšak polona.ramsak@os-sempeter.si9. a – razredničarkaprofesorica angleščine in slovenščine
Bojan Lenart bojan.lenart@os-sempeter.si9. b – razrednikprofesor geografije in zgodovine
Teja Perme teja.perme@os-sempeter.siJUVprofesorica razrednega pouka
Ljudmila Ana Par ana-ljudmila.par@os-sempeter.siOPBprofesorica razrednega pouka
Vanja Kuder vanja.kuder@os-sempeter.si OPBprofesorica razrednega pouka ter profesorica kemije in biologije
Danijela Pesek danijela.pesek@os-sempeter.siOPBprofesorica pedagogike in zgodovine
Simon Krumpak simon.krumpak@os-sempeter.si/profesor športne vzgoje
Gregor Štorman gregor.storman@os-sempeter.si/profesor športne vzgoje
Katja Florjančič katja.florjancic@os-sempeter.siOPB  profesorica glasbe
Anja Knez anja.knez@os-sempeter.si/profesorica računalništva in proizv.-teh. vzg.
Ema Fene (socialna pedag.) ema.fene@os-sempeter.si/socialna pedagoginja
Barbara Bizjak Žerjav (spec. pedag.) barbara.bizjak-zerjav@os-sempeter.si/profesorica defektologije
Saša Pristovšek sasa.pristovsek@os-sempeter.si/profesorica razrednega pouka
Matic Čadej matic.cadej@os-sempeter.siOPBprofesor likovne umetnosti
Urška Poljanšek, spec. menag. urska.poljansek@os-sempeter.si/profesorica pedagogike in geografije
Mojca Drofelnik (inkluzivna pedag.) mojca.drofelnik@os-sempeter.si/mag. prof. inkl. pedag. in raz. pouka
Tideja Potrč (knjižničarka) tideja.potrc@os-sempeter.si/profesorica zgodovine
mag. Magdalena Novak (začasno na delu v tujini)/profesorica slovenščine in angleščine
dr. Petra Stepišnik (dolgotrajna bolniška odsotnost)/dipl. pedagog in novinar

Hišnik: Aljoša Klančnik

Osebje v kuhinji: Vojko Randl, Marta Matko in Jasna Hlupič

Čistilke: Nuša Slokan, Helena Kert, Mersiha Alić, Katja Pungartnik in Duša Bukšek