Podatki o šoli za šolsko leto 2022/2023

PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno pedagoško dejavnost. Njena ustanoviteljica je Občina Žalec, ki je lastnica celotnega objekta. Sedež šole je v stavbi Šolska ulica 2.

Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

  • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • Zakon o osnovni šoli.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi, krajev se vozijo s šolskim avtobusom.

 

V šolo vsako leto sprejmemo tudi učence iz drugih šolskih okolišev, pri čemer ravnamo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. členom Uredbe Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Ur. l. RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003).

 

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

Na šoli imamo 17 oddelkov, 172 učenk in 156 učencev, skupaj 328 učencev

 

I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
1. a8715
1. b8816
SKUPAJ161531
2. a10717
2. b9918
SKUPAJ191635
3. a8816
3. b9716
SKUPAJ171532
SKUPAJ: 1.–3. r.524698

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
4. a91625
4. b71623
SKUPAJ163248
5. a151126
SKUPAJ151126
6. a101323
6. b121224
SKUPAJ222547
SKUPAJ: 4.–6. r.5368121

  • III. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
RAZRED in ODDELEKDEČKIDEKLICESKUPAJ
7. a7916
7. b8816
SKUPAJ151732
8. a9817
8. b71017
SKUPAJ161834
9. a111122
9. b91221
SKUPAJ202343
SKUPAJ:  7.–9. r.5158109
SKUPAJ: 1.–9. r.   (17 oddelkov)156172328