Šolski koledar

Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bodo učenci od 2. do 9. razreda prejeli pisno obvestilo o učnem uspehu.

RAZPOREDITEV POUKA, POČITNIC IN POUKA PROSTIH DNI