Neobvezni izbirni predmeti 2021/22

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

ŠT.NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETRazredUČITELJICA
1.Šport4., 5. razredGregor Štorman
2.Šport6. razredPeter Huš
3.Nemščina4., 5. in 6. razredMaja Blažič