Neobvezni izbirni predmeti 2023/24

– NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

ŠT. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED UČITELJ/-ICA
1. Šport 4. Gregor Štorman
2. Šport 5. Simon Krumpak
3. Šport 6. Simon Krumpak
4. Umetnost 4., 5. in 6. Barbara Cotič Papotnik
5. Nemščina 4., 5. in 6. Maja Blažič