9. decembra 2019 so si vsi učenci naše šole ogledali predstavo Društva za boljši svet, ki je skozi različne prizore prikazala oz. povzela temo letošnjega otroškega parlamenta. Predstava je govorila o izbiranju poklicev, ki v današnjem času nekaj veljajo in prispevajo k razvoju in dobrobitu človeka.

Po predstavi se je za učence 1. triletja in osmošolce nadaljeval tehniški dan, namenjen pridobivanju informacij o poklicih in srednjih šolah, ki izobražujejo za posamezne poklice.

Vsako šolsko leto vsaj enkrat namenimo nekaj časa razpravi z učenci, da na glas razmišljajo o aktualnih zadevah, ki se tičejo teme otroškega parlamenta. Takrat podajo svoje videnje, ki je drugačno od razmišljanja odraslih, in torej po otroško debatirajo. Letošnje šolsko leto smo se odločili, da te razprave oz. debate v vseh razredih vodijo posameznih učenci iz 8. in 9. razreda. Na to so se najprej pripravili na srečanjih z mentoricama.

V dneh od 17. do 23. decembra 2019 so v vseh razredih na šoli potekale debate. Moderirali so jih izbrani učenci, preostali učenci v razredu pa so izražali svoje mnenje o poklicih. Povedali so, kateri poklici jih zanimajo in kateri so dejavniki, ki pomembno vplivajo na izbiro poklica. Učenci 3. triletja se že zavedajo pomena izbire poklica, ki ga bodo opravljali z veseljem in v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. Učenci so razmišljali tudi, kateri poklici bodo v prihodnosti aktualni. Mnogi namreč menijo, da bodo večino poklicev prevzeli roboti. Kljub vsemu so ugotovili, da bo človek še vedno pomemben za ohranjanje človeških stikov in da je človeštvo pravzaprav v veliki meri odvisno od načina življenja v prihodnosti. Debatne ure so bile zelo uspešne, saj so učenci z veseljem izražali svoje mnenje. Tudi naslednje šolsko leto bodo sledile podobne aktivnosti za otroški parlament, saj bo tema ista; učenci bodo torej ponovno debatirali o njihovi poklicni prihodnosti.

Urška Poljanšek in Andreja Jezernik,
mentorici otroškega parlamenta

Šolski parlament