V četrtek, 10. Oktobra 2019, v tednu, ki je posebej posvečen otrokom, so učenci sedmega razreda naše šole v sklopu nacionalnega projekta Rastem s knjigo (RSK) obiskali Medobčinsko splošno knjižnico Žalec. Tamkajšnji zaposleni so jih sprejeli odprtih rok in predvsem toplo. Predstavili so jim pomembno bralno-literarno-kulturno ustanovo, jim postregli prav z vsemi informacijami, ki jih bodo kot uporabniki in obiskovalci potrebovali v vsakdanjem življenju. Seznanili so jih z bibliotekarskim sistemom Cobiss, kjer so naredili tudi nekaj vaj, da so sistem bolje spoznali tudi v praksi. V dar so prejeli mladinski roman slovenske pisateljice Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor, ki ga bodo prebrali za obvezno domače branje pri slovenščini. V zgodbi bodo namreč izvedeli tudi, zakaj je Elvis genialni štor.

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Cilji nacionalnega projekta so: spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Želimo, da bi branje kakovostne literature postalo del učenčevega vsakdanjika.

Valentina Toman Čremožnik,
koordinatorica RSK