V petek, 14. 6. 2019, so devetošolci generacije 2018/19 na šoli izvedli že tradicionalno predajo ključa. Osmošolci so lahko na prireditev prišli le z napisano hvalnico svojim starejšim vzornikom, ki so jo na začetku s primerno koreografijo predstavili vsem prisotnim. Nato so morali opraviti različne spretnostne in zabavne naloge, ob katerih smo se vsi nasmejali in zelo uživali. Osmošolci so uspešno opravili vse zastavljene naloge, zato so si prislužili ključ šole ter čisto uradno zaprisegli, da ga bodo v prihodnjem šolskem letu skrbno čuvali ter obljubili, da bodo mlajšim učencem vzor in v pomoč.

Božena Svet,
mentorica ŠS