Letošnje šolsko leto smo drugič zapovrstjo velikega travna in v Tednu ljubiteljske kulture priredili tematsko obarvan literarno-glasbeni večer naše šole; tokrat naslovljen Naše sledi in besedí. Osnovna tematika večera je bila povezana s praznovanjem 200-letnice šolstva v Šempetru.

Izbrali smo 200 naših besed – sledi v verzih, lepih in najlepših – in jih povezali v »šopek« cvetov pomladnega cvetja, cvetnika poezije, ki so ga ustvarili učenci, mladi pesniki, iz OŠ Šempeter v šolskih letih od 1977 do 2018. V njih smo našli zapisane verze bodisi nagrajenih pesmi, stihe v literarnih zbornikih in šolskih glasilih, ki so po navadi nosili naslov Naša misel, pod katere so se pod uredništvo podpisale nekdanje in sedanje učiteljice slovenščine na naši šoli; Marjeta Mikola, Zdenka Došler, Valentina Toman Čremožnik in Barbara Cotič Papotnik, ter jih stkali v novo – »živo glasilo«. Idejni vodji večera in mentorici sta bili Valentina Toman Čremožnik in Barbara Cotič Papotnik.

S poezijo, ki je bila mladim šempetrskim osnovnošolcem sopotnica in sogovornica, tolažnica in buditeljica, vila moči za življenje v vedno ne prijaznem svetu, smo med drugim želeli pripovedovati, da je lahko tudi dandanes preteklost zopet z nami in del nas. A hkrati smo se ta večer želeli »odpirati« širše – pesmim dati novo podobo, novo svežino, drugačno interpretacijo, saj ko se širše spoznamo, vemo, kdo smo, kakšni smo, in takrat se zavemo svoje vrednosti. Gledalec in poslušalec je lahko preko ugledališčene poezije prisluhnil likovni pesmi, rapu, baladi in pesmi v svobodnem verzu z veliko pesniškimi sredstvi.

V četrtek, 17. maja letos, so smeli prisotni v dvorani Hmeljarskega doma v Šempetru skupaj z glasbo, odličnimi mladimi glasbeniki naše šole, – njihova zborovodkinja, mentorica OPZ, dekliške vokalne skupine, solistov, avtorjev glasbe in besedila, instrumentalistov ter šolskega benda in solistka je bila učiteljica Katja Florjančič, – in šolskimi recitatorji, utrgati najboljše iz bogatega cvetnika poezije in tudi avtorske glasbe, na katerega smo zelo ponosni in zanj hvaležni. Hvaležen za večer in energijo ter sledi, ki smo jih pustili na odru in v srcih obiskovalcev, pa je bil tudi ravnatelj šole, g. Uroš Vidmajer.

Šolski novinarji z mentorico