Petošolki Ajda in Tamara sta se v torek, 15. maja. letos, na OŠ Angela Besednjaka Maribor udeležili predizbora za 28. Župančičevo frulico, projekta z 28-letno tradicijo, ki vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede. Letos se je predstavilo 72 deklamatorjev iz 39 slovenskih osnovnih šol in 6 podružničnih šol. Za podajanje pesniškega besedila na pamet sta si učenki izbrali pesemsko besedilo Otona Župančiča iz pesniške zbirke Pomladna ladja. Ocenila ju je tričlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tjaša Koprivec, Mateja Perpar in Gašper Jarni.

Mladi deklamatorki sta skupaj s spremljevalko, učiteljico Tidejo Potrč, v svoj mozaik življenjskih izkušenj dodali še eno prijetno in poučno izkušnjo ter doživetje – deklamatorsko dogodivščino.

Čestitke za pogum in dobro opravljeno delo.

Valentina Toman Čremožnik in Barbara Cotič Papotnik,
mentorici