V sredo in četrtek, 4. in 5. aprila letos, smo izvedli dneva dejavnosti. Ob časovnem traku, ki je zaobjel različna obdobja razvoja šolstva v Šempetru v preteklih 200 letih, so učenci v dveh dneh obiskali in aktivno sodelovali v osmih delavnicah. Te so zasnovali in izvedli naši učitelji s pomočjo nekaterih zunanjih sodelavcev. Učenci so bili razdeljeni v 16 mešanih skupin, kar pomeni, da so se družili učenci od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. razreda in učenci od 7. do 9. razreda. Povedali so nam, da jim je bilo tovrstno druženje zelo všeč.

Vsem, ki ste nam pri izvedbi delavnic pomagali, se najlepše zahvaljujemo. Hvala tudi vsem, ki ste nam posodili stare predmete, ki so  kakorkoli povezani s šolstvom v Šempetru, da so naše učilnice vsaj za dva dni dobile »novo« oz. »staro« podobo.

Kolektiv OŠ Šempeter