Obveščamo vas, da bomo v času stavke zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja.

Za morebitne nujne primere, ko starši nimate prav nobene druge možnosti varstva svojih otrok, bo OŠ Šempeter v Sav. dol. na dan stavke (14. 2. 2018) od 6.00 do 16.00 zagotavljala varstvo in malico otrokom.

Morebitno prisotnost vašega otroka sporočite v tajništvo šole (03 703 20 50) ali na elektronski naslov šole (o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si) do vključno torka, 13. 2. 2018.

Uroš Vidmajer, ravnatelj