Četrtošolci in petošolci smo si na ekskurziji ogledali Čebelarski muzej v Radovljici ter sotesko reke Radovne, ki nas je zares očarala.