Šestošolki Ana in Živa sta se v torek, 23. maja. letos, na OŠ Antona Besednjaka Maribor udeležili predizbora za 27. Župančičevo frulico, projekta s 27-letno tradicijo, ki vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede. Letos se je predstavilo 81 deklamatorjev iz 45 slovenskih osnovnih šol in 5 podružničnih šol. Za podajanje pesniškega besedila na pamet sta si učenki izbrali pesemsko besedilo Neže Maurer: Kadar pralni stroj prežvekuje. Ocenila ju je tričlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tjaša Koprivec, Mateja Perpar in Gašper Jarni.

Mladi deklamatorki sta skupaj s spremljevalko, učiteljico Tidejo Potrč, v svoj mozaik življenjskih izkušenj dodali še eno prijetno izkušnjo in doživetje.

Čestitke za dobro opravljeno delo.

Valentina Toman Čremožnik,
mentorica