V četrtek, 6. 4. letos, smo se učenci – mladi raziskovalci – in naši mentorji udeležili zaključne prireditve Občine Žalec »Mladi raziskovalec 2017«, ki je bila na OŠ Griže. Naše delo na šoli je potekalo v posameznih delavnicah, kjer smo šempetrski učenci predstavili 4 raziskovalne naloge. Pri raziskovalnem delu smo izjemno uživali, se marsikaj novega tudi naučili in si z raziskovanjem potešili radovednost.

 

Zap. št. NASLOV NALOGE MENTORJI UČENCI –RAZISKOVALCI
1. ČOKOLADA V IN NA JEZIKU Valentina Toman Čremožnik in Barbara Cotič Papotnik Zala Grobelnik
Lana Grudnik
2. PRIIMKI NA SLOVENSKEM IN V MOJEM DOMAČEM KRAJU

Barbara Cotič Papotnik inValentina Toman Čremožnik

 

Lucija Povše
3. SLADKORNA BOLEZEN Svetlana Đokić Tinkara Žolnir
Jon Žnidarčič
4. ZDRAVA PREHRANA IN GIBANJE Tideja Potrč in Grega Štorman Učenci 1. in 2. razreda v OPB

 Šolski novinarji