V žepu imam srebrn lešnik,
dal mi ga je gozdni škrat,
z njim pričaram, kar želite,
ribnik, reko ali grad.

Vam pričaram sončne dneve,
ko iz megle dež prši,
vam pričaram kres in vile
sredi junijske noči.

Vam pričaram majhen lonček,
kjer doma je majhna miš,
ki pove ti lepo zgodbo,
kadarkoli si želiš.
(Anja Štefan)

17. februarja, na zadnji dan pred težko pričakovanimi počitnicami so bili prvošolci obogateni še z eno izkušnjo več – slovesno so bili sprejeti v šolsko kulturno društvo. Sprejem so s kulturnim programom popestrili šolski folkloristi in učenke gledališkega krožka. S plesom, petjem, z igro in igranjem na glasbila so učenci prikazali, kaj pomeni kultura in kulturna dejavnost.

Prvošolce sta nagovorila vodja šolskega kulturnega društva, Barbara Cotič Papotnik, ter gospod ravnatelj, Uroš Vidmajer, in jih slovesno prejela v kulturno društvo. V spomin na ta dan so prejeli knjižno darilo.

 

B. C. Papotnik