Zaposleni

 

VODSTVO

Ravnatelj: Uroš Vidmajer, prof.

Pomočnica ravnatelja: Teja Perme, prof.

Poslovna sekretarka: Neli Gominšek

 

UČITELJI

 

STROKOVNI DELAVCI

Svetovalna delavka: Urška Poljanšek, prof. pedagogike in geografije

Tel: 03/703–20–61

e-naslov: urska.poljansek@guest.arnes.si

 

 

 

TEHNIČNO OSEBJE

Hišnik:      Boris Bukšek (nadomešča Jure Vrenko)

Osebje v kuhinji:    Vojko Randl, Marta Matko in Jasna Hlupič

Za čistočo skrbijo:   Milka Sovec, Nuša Slokanin, Katja Pungartnik in Duša Bukšek