Učbeniški sklad za šolsko leto 2019/2020

Na šoli je računalniško voden učbeniški sklad, ki omogoča učencem izposojo učbenikov za pouk. Ministrstvo za šolstvo in šport vsem učencem zagotavlja brezplačno uporabo učbenikov iz učbeniškega sklada. Vračilo in izposoja učbenikov praviloma potekata zadnji šolski teden v mesecu juniju. Učbenike, ki jih je potrebno naročiti na novo, učenci prejmejo prvi šolski dan.

RAČUNALNIŠKA DEJAVNOST

Učenci lahko uporabljajo računalnike v knjižnici in računalniški učilnici. Uporabljajo jih za brskanje po katalogu šolske knjižnice, pisanje seminarskih in raziskovalnih nalog, referatov, pregledovanje zgoščenk ter iskanje informacij preko medmrežja. V računalniški učilnici je možna uporaba tiskalnika in skenerja za šolsko delo. Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.