Predmetnik

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dni, bivanje v naravi, šolo v naravi in celodnevne poučne interdisciplinarne ekskurzije.

1. razred 

SLJMATLUMGUMSPOŠPORT
642233

Število predmetov:        6

Število ur tedensko:      20

Število tednov pouka:   35

2. razred

SLJMATLUMGUMSPOŠPORTTJA
7422332

Število predmetov:       7

Število ur tedensko:     23

Število tednov pouka:  35

3. razred

SLJMATLUMGUMSPOŠPORTTJA
7522332

Število predmetov:       7

Število ur tedensko:     24

Število tednov pouka:  35

4. razred

SLJMATTJALUMGUMDRUŽBANITŠPORT
55221,5233

Število predmetov:          8

Število ur tedensko:        24

Število tednov pouka:     35

5. razred

SLJMATTJALUMGUMDRUŽBANITŠPORTGOS
54321,53331

Število predmetov:          9

Število ur tedensko:        26

Število tednov pouka:     35

6. razred

SLJMATTJALUMGUMGEOZGONARGOSŠPORTTIT
544111121,532

Število predmetov:           11

Število ur tedensko:         26

Število tednov pouka:      35

7., 8., in 9. razred

PREDMET7. RAZRED8. RAZRED9. RAZRED
 TEDENSKO ŠTEVILO URTEDENSKO ŠTEVILO URTEDENSKO ŠTEVILO UR
Slovenščina43,54,5
Angleščina433
Likovna umetnost111
Glasbena umetnost111
Geografija21,52
Zgodovina222
Državljanska in domovinska kultura in etika11/
Naravoslovje3//
Matematika444
Tehnika in tehnologija11/
Šport222
Kemija/22
Fizika/22
Biologija/1,52
Izbirni predmet 12/12/12/1
Izbirni predmet 2111
Izbirni predmet 3111
Dopolnilni, dodatni pouk111
Oddelčna skupnost0,50,50,5
Interesna dejavnost222
Učne ure na teden29,53030
Število tednov353532

V predmetnik za osnovno šolo sta vključena dva pevska zbora: otroški pevski zbor – OPZ in mladinski pevski zbor – MPZ (skupaj 6 ur).