Lansko leto je naša šola sodelovala v akciji “TOM potuje, otroke obiskuje”, v kateri je 7 dni gostila nahrbtnik TOM telefona. Učenci od 4. do 9. razreda so najprej spoznali TOM telefon in pomen pogovora. Mladi parlamentarci z mentorico so učence v delavnici povprašali, o katerih vprašanjih in temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Svoja vprašanja, strahove, težave so zapisali na listek ter ga anonimno oddali v škatlico. Vse te zapise otrok so strokovnjaki na TOM telefonu zbrali, pregledali in analizirali. Prejeli so več kot 10.000 anonimnih zapisov otrok in mladostnikov, na podlagi katerih so izdali publikacijo “Kaj si mladi želijo, da bi odrasli veseli o njih?”.

Vljudno vabljeni vsi, da si publikacijo preberete in se seznanite s temami, ki mlade pestijo. 

Tom_publikacija

Barbara Cotič Papotnik, mentorica Otroškega parlamenta