Prisrčno pozdravljeni, spoštovani starši in skrbniki, naši najpomembnejši sodelavci pri vzgoji in izobraževanju vaših otrok, naših učencev!

V nadaljevanju vam posredujem informacije glede organizacije pouka prvi šolski dan, navajam pa tudi druge pomembne informacije v povezavi s pričetkom letošnjega šolskega leta.

Novo šolsko leto 2023/2024 se bo začelo v petek, 1. septembra 2023. Prosim, da v šolo vstopajo le učenci in zaposleni, izjemoma starši, skrbniki in drugi, ko so vabljeni ali se tako dogovorijo z vodstvom šole in učiteljem.

ŠOLSKO DELOVIŠČE – UREDITEV PARKIRIŠČA ZA ŠOLO (VARNA POT)

Na zahodnem delu šole (ob otroškem parku) je gradbišče, saj urejamo parkirišča za zaposlene na šoli. Z ureditvijo bomo sprostili sprednji del, pred vhodom v šolo, in zagotovili varne poti. Delovišče je zagrajeno, vendar vas prosimo, da se pogovorite z otrokom, naj se pred začetkom pouka ali po pouku ne zadržuje v njegovi neposredni bližini. Gradbena dela bodo zaključena 26. 9. 2023.

PRIHODI V ŠOLO

Svetujemo in spodbujamo, naj otroci v šolo prihajajo peš, s kolesom ali na drug trajnostno naravnan način mobilnosti. Prosimo, da otroci, ki niso vezani na prevoz s šolskim avtobusom, prihajajo v šolo največ 10 minut pred začetkom pouka (7.20 ali 8.10).

PRIČETEK POUKA – POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Prvošolci bodo prišli v šolo skupaj s starši oz. skrbniki ob 9. uri, ko bo v šolski avli zanje potekal slavnostni sprejem in nato kratka predstavitev dela v razredih. Želimo, da bi bil prvi šolski dan zanje prijetno doživetje. Naj bo to prijeten dogodek, ki se ga veselite s svojim otrokom in mu bo ostal v lepem spominu.

Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20, kjer jih bomo v športni dvorani šole sprejeli razredniki in ravnatelj. Nato bodo v spremstvu razrednikov odšli do garderob oz. garderobnih omaric in zatem v matične učilnice. Po prvih dveh urah z razredniki bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku do 11.50, ko bodo lahko odšli domov, razen če so vpisani v oddelek podaljšanega bivanja – OPB. Šolska malica bo organizirana za vse učence od 2. do 9. r., kosilo za učence od 2. do 4. razreda, za ostale učence kosila ne bo oz. bo organizirano samo za prijavljene učence. Na kosilo lahko otroka prijavite v tajništvu šole, in sicer, do četrtka, 31. 8. 2023, do 9. ure.

Ostale dni bo pouk potekal v skladu z urnikom, ki ga bodo učenci prejeli prvi šolski dan.

UČNI PRIPOMOČKI IN UČNA GRADIVA

Učenci bodo prvi šolski dan potrebovali šolske copate, šolsko torbo, pisalo, beležko in mapo. Tisti, ki jih še niso, bodo prejeli tudi učna gradiva iz učbeniškega sklada. 

PREHRANA

Malica in kosilo bosta že prvi šolski dan potekala glede na junijske prijave. Otroci naj s sabo v šolo prinesejo čipe za kosilo, saj bomo nadaljevali s sistemom elektronskega evidentiranja prevzema kosil. Obveščamo vas tudi, da bodo vaši otroci domov v podpis prinesli dva izvoda nove pogodbe za prehrano, saj so se spremenile cene. En podpisan izvod naj vrnejo razredniku v ponedeljek, 4. 9. 2023.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) bo prvi šolski dan potekalo do 15.10. Skupine smo oblikovali glede na spletno anketo, ki ste jo izpolnili v mesecu juniju; skupina OPB 1. A , OPB 1. B, OPB 2 (drugošolci), OPB 3 (tretješolci) in OPB 4, 5 (četrtošolci in petošolci). Učence od 2. do 5. razreda, ki koristijo šolski avtobus, smo umestili v posebno skupino varstva učencev vozačev.

Starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da se glede prevzema otrok iz oddelka podaljšanega bivanja držite pisnih navodil, ki so na vratih šole in hkrati upoštevate uro odhoda, ki ste jo navedli v spletni anketi. Za prvi šolski dan sporočite razredniku, ali bo vaš otrok ostal v podaljšanem bivanju in kdaj boste prišli ponj.  

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo (JV) se bo za prijavljene učence pričelo izvajati 4. 9. 2023, ob 6.20. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

UČENCI – VOZAČI S ŠOLSKIMI AVTOBUSI

Prvi šolski dan bosta zjutraj vožnjo opravila dva avtobusa, in sicer:

  1. avtobus na relaciji: Tofant (7.24) – Stebovnik (7.25) – Podkraj (7.28) – Ponikva pri Žalcu (7.30) – Kale (7.33) – Loke (7.38) – Grče (7.39) – Zalog, transformator (7.41) – Zalog, nadvoz (7.45) – Zalog, kapela (7.46) – Zg. Grušovlje (7.49) – Sp. Grušovlje (7.50) – OŠ Šempeter (7.57).
  2. avtobus na relaciji: Zg. Roje (8.00) – Sp. Roje (8.01) – Podlog, Tara (8.06) – Podlog, Burjek (8.07) – Podlog, Sedminek (8.08) – OŠ Šempeter (8.15).

Tudi po končanem pouku bo avtobus opravil dve vožnji, in sicer:

  1. avtobus ob 12.00, na relaciji: OŠ Šempeter – Roje – Podlog – OŠ Šempeter.
  2. avtobus ob 12.20, na relaciji: OŠ Šempeter – Tofant – Stebovnik – Podkraj – Ponikva pri Žalcu – Kale – Loke – Grče – Zalog, transformator – Zalog, nadvoz – Zalog, kapela – Zg. Grušovlje – Sp. Grušovlje.

Ostale dni se bodo avtobusni prevozi odvijali po (lanski) časovnici, ki je priloga tega sporočila.    

SPOROČANJE IZOSTANKOV IN ODJAVA PREHRANE

Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti sporočate razredniku. Odjavo prehrane javljajte do 8. ure zjutraj, izključno v tajništvo šole, po elektronski pošti: tajnistvo@os-sempeter.si ali na telefonsko številko: 03 703 20 50. Razrednik odjave prehrane ne ureja.

NEKAJ OPOMNIKOV O POMEMBNEJŠIH DOGODKIH

– V petek, 1. 9. 2023, ob 20. uri bo na televizijskem kanalu Savinjske televizije (STV) premierno predvajana naša junijska prireditev Muska je lajF.

– V petek, 1. 9. 2023, ob 19.30 bo v Rimski nekropoli dobrodelni koncert vedno atraktivnega Šansoneta.

– V sredo, 6. 9. 2023, ob 19. uri bo v Domu II. slovenskega tabora Žalec osrednja občinska proslava, kjer bo sodeloval tudi naš mladinski pevski zbor.

– V petek, 8. 9. 2023, od 18. ure naprej bo v Športnem centru Žalec velik dobrodelni koncert z eminentno glasbeno zasedbo (Vlado Kreslin, Modrijani, Klapa Šufit idr.).   

POMEMBNO: Sledite obvestilom na šolski spletni strani in elektronskim sporočilom, ki vam jih bodo posredovali tudi učitelji oz. razredniki.

Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje in za vaše razumevanje naših skupnih ciljev, tj. vsestranski napredek, uspeh in zadovoljstvo vašega otroka v naši šoli.

Naj nas vodijo dobro srce, lepe misli in medsebojna pomoč! 

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini