Na svetovni dan knjig, 23. 4. 2023, smo zopet s knjigami napolnili našo BRALNO HIŠICO. Učenci 6. a-razreda so jo očedili in zložili vanjo otroške knjige. Želimo si, da bo v prihajajočih mesecih v pogosti uporabi in bo vanjo romala tudi kakšna vaša knjiga, za katero bi si želeli, da doseže ostale nadobudne bralce.

V mesecu aprilu se je na naši šoli zaključilo tekmovanje za NAJDALJŠI BRALNI VLAK, v katerem so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Oddelki so sodelovali v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica, kjer je ena od spodbud za branje tudi zbiranje vagonov in sestavljanje najdaljše lokomotive. Učenci so doma prebrali knjige in o tem poročali razredničarkam, ki so zapisali naslove in avtorje knjig. Najdaljši vlak so sestavili učenci 1. a-razreda, saj so skupaj prebrali kar 535 knjig.

Iskreno jim čestitamo.