Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost spoznavamo različne oblike gledališč. Nastopili smo že v kratki gledališki igri, nato pa spoznali, kako deluje senčno gledališče. Izdelali smo si lutke ter se preizkusili v spretnostih senčnega gledališča.

Mladi gledališčniki NIP umetnost