V sredo, 6. 4., in četrtek, 7. 4. 2022, smo uspešno izvedli meritve v sklopu športnovzgojnega kartona za vse učence od 1. do 9. razreda, ki jih v Sloveniji izvajamo vsako leto v aprilu že več kot 50 let.

Z meritvami ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo telesni in gibalni razvoj učencev z enajstimi ŠVK merskimi nalogami: tremi za ugotavljanje telesnih značilnosti in osmimi za ugotavljanje gibalnih sposobnosti. 

Pri tem izmerimo telesno višino in težo otrok ter kožno gubo nadlahti, v športnovzgojni karton pa vpišemo tudi hitrost izmeničnih gibov pri dotikanju plošče z roko, eksplozivno moč, ki se meri pri skoku v daljino z mesta, koordinacijo gibanja celega telesa pri premagovanju ovir nazaj, mišično vzdržljivost trupa pri trebušnjakih in gibljivost pri predklonu na klopci. Mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok se meri z veso v zgibi, učenci pa bodo tekli tudi na 60 in 600 metrov, pri čemer bomo izmerili šprintersko hitrost in splošno vzdržljivost.

Grega Štorman, učitelj športa