Devetošolka Neža Ravnak in osmošolka Marjeta Povše sta z literarnima prispevkoma, pesmijo in proznim besedilom, sodelovali na literarnem natečaju, ki ga je razpisala Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Njuni besedili je komisija ocenila kot dobri, zato sta objavljeni tudi v Zborniku izbranih prispevkov. Prejeli sta pohvalo in knjižno nagrado.

Iskrene čestitke!

Valentina Toman Čremožnik, mentorica